PlatinumFinance z siedzibą w Gdańsku właściciel Portalu Ringbankowy.pl dokłada
wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku
z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia,
przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu
internetowego. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej
Polityki Prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.


I. DANE OSOBOWE

Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z serwisu
Ringbankowy.pl jest: firma PlatinumFinance z siedzibą w Gdańsku 80-831, ul. Tysiąclecia 25B/20,
NIP:5842693696
Z Administratorem można się skontaktować pisząc na adres: PlatinumFinance , ul. Tysiąclecia 25B/20, 80-831
Gdańsk lub na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych , z którym można się skontaktować wysyłając pismo na
adres: PlatinumFinance , ul. Tysiąclecia 25B/20, 80-831 Gdańsk z dopiskiem „IDO”


Przetwarzanie Danych Osobowych
Dane osobowe mogą być przetwarzane podczas wysyłania zapytania za pośrednictwem formularza
kontaktowego, formularza zapytania o ofertę znajdującej się na stronie serwisu Ringbankowy.pl

W celu złożenia zapytania na stronie serwisu poprosimy o podanie :

 • dane osobowe:imię nazwisko NIP firmy;
 • telefon kontaktowy,
 • adres e-mail

Podane dane będą wykorzystane w celu związanym z podjęciem niezbędnych działań polegających na
odpowiedzi na zadane za pomocą formularza pytania.
Dane osobowe mogą być także przetwarzane:

 1. W celu dokonania analiz, zestawień i statystyk dla celów wewnętrznych, których celem np. optymalizacja
  procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i po sprzedażowej, w tym reklamacji,
  badania poziomu satysfakcji itd.
 2. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, dla
  zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 3. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego
  prawnie uzasadnionego interesu;
 4. W celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie
  przewidzianej przez prawo;
 5. W celu dobierania produktów pod kątem potrzeb klientów z pomocą profilowania, będącego realizacją
  naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu;
 6. W celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego – o ile wyrazicie Państwo zgodę na
  przetwarzanie jego danych w tym celu;

Dane zbierane automatycznie
Podczas Państwa wizyty na stronie portalu, automatycznie zbierane są dane takie jak np.: adres IP, nazwa
domeny, typ przeglądarki. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Sklepem
Internetowym, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach
Sklepu Internetowego oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o
regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie
otwieranych pod stron lub do personalizacji zawartości pod stron. Zakres informacji zbieranych automatycznie
zależy od ustawień przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie. Możecie Państwo sprawdzić
ustawienia swojej przeglądarki i dowiedzieć się, jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę.


Profilowanie
Podane dane mogą także podlegać profilowaniu. Profilowanie polega na proponowaniu produktów
dopasowanych do Państwa preferencji i posiadanych cech. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z
danymi osobowymi i nie są wykorzystywane do określenia Państwa tożsamości.
Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawy prawne, umożliwiające przetwarzanie Państwa danych osobowych w ww. celach stanowią: Ogólne
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), ustawa z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz w ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

Prawo dostępu
Każda osoba, której dane dotyczą (jeśli PlatinumFinance jest administratorem tych danych) ma prawo dostępu
do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia
przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, ma prawo do
cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych
danych.


Prawo do sprzeciwu
Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, a także jeśli
dane są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego. Wówczas będziemy zobowiązani do zaprzestania
przetwarzania danych w tych celach, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw,
które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub gdy Państwa dane będą niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń

 

Prawo skargi
Jeśli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawe, posiadają Państwo prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie może utrudniać lub uniemożliwiać
wykonanie przez nas świadczenia.


Przekazywanie danych
Możemy przekazać Państwa dane zaufanym odbiorcom w celu zawarcia, wykonania i realizacji praw
związanych z transakcją zawartą za pośrednictwem Ringbankowy.pl, w tym jej rozliczenia i dostarczenia.
Odbiorcami mogą być: nasi partnerzy biznesowi, partnerzy wymienieni na stronie Ringbankowy.pl, agenci
pośredniczący w sprzedaży, podmioty świadczące usługi doradcze, płatnicze, konsultacyjne, audytowe,
marketingowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
W przypadku zakupu finansowanego w drodze kredytu konsumenckiego i odstąpienia od takiej umowy albo w
sytuacji niespłacania należności w umówionym terminie, Państwa dane mogą być przekazane w celu windykacji
roszczeń.


Obowiązek udostępnienia danych
Możemy zostać zobowiązani do udostępnienia Państwa danych osobowych, w tym adresu IP, podmiotom
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
Okres przechowywania
Państwa dane będą przechowywane:
przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń;
do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody.
Zabezpieczenia
Portal Ringbankowy.pl posiada środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przetwarzanych danych
osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem.


II. PLIKI COOKIES

 1. Ringbankowy.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i
  przechowywane przez oprogramowanie komputera, telefonu, lub innego urządzenia, z którego Państwo
  korzystają odwiedzając stronę Ringbankowy.pl . Przy ponownym połączeniu przeglądarki ze stroną
  Ringbankowy.pl, pliki cookies pozwalają na identyfikację połączenia z urządzeniem, na którym zostały
  wcześniej zapisane.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu
  operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji
  przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Głównym celem plików cookies jest ułatwienie w korzystania ze strony Ringbankowy.pl, dostosowywania jej
  do Państwa potrzeb, poprzez personalizację pod stron.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszych witryn.
  Zebrane dane mają nam służyć w celu usprawnienia funkcjonowania strony Ringbankowy.pl.
 5. Wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron Ringbankowy.pl umożliwiając tym samym
   prawidłowe funkcjonowanie. Są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o
   działaniach. W przypadku zerwania połączenia z serwerem, umożliwiają powrót w to miejsce na stronie
   Ringbankowy.pl, w którym Państwo przebywali przed zerwaniem połączenia;
  • Cookies trwałych – pozostają na urządzeniu po odwiedzeniu przez Ringbankowy.pl, co oznacza, że możemy
   zapamiętać ustawienia przeglądarki podczas Państwa kolejnych odwiedzin. Dzięki temu korzystanie z
   Ringbankowy.pl staje się łatwiejsze w nawigacji;
  • Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do Państwa preferencji w
   momencie dokonywania zakupów w Ringbankowy.pl.
 6. Pliki cookies będą wykorzystywane tylko za Państwa zgodą.
 7. W każdej chwili mają Państwo możliwość ograniczenia, wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia
  cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Wyłączenie gromadzenia będzie dla nas
  oznaczało cofnięcie zgody na wykorzystywanie cookies.
 8. Ograniczenie lub wyłączenie gromadzenia cookies może utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie ze strony
  Rinbankowy.pl.
 9. Zastrzegamy, iż nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli
  domen i stron internatowych, do których linki są umieszczone stronie portalu Ringbankowy.pl Zachęcamy, by
  przed rozpoczęciem korzystania z tych stron zapoznać się z właściwą dokumentacją dotyczącą ochrony
  prywatności.


W razie pytań dotyczących ochrony danych lub plików cookies, w tym dotyczącym Polityki Prywatności, należy
kierować:


na adres Administratora Danych Osobowych:
PlatinumFinance
ul. Tysiąclecia 25B/20
80-831 Gdańsk lub na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.