Od 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są
gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

 

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania przez
Ringbankowy.pl danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Ringbankowy.pl, w
zakładce „polityka prywatności”